مدیرکل هواشناسی استان زنجان:
سرما زنجان را فرا می گیرد

محمدرضا رحمان‌نیا مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه طبق پیش‌بینی‌های به عمل آمده طی روزهای آینده شاهد کاهش دمای هوای در مناطق مختلف استان خواهیم بود، اظهار کرد: بروز یخ‌بندان در چنین شرایطی دور از ذهن نیست.

وی با اشاره به اینکه از روز سه‌شنبه هفته جاری شاهد وقوع بارش‌هایی در مناطق مختلف استان خواهیم بود، افزود: این در حالی است که سامانه بارشی که از روز گذشته وارد استان و موجب بارندگی در مناطق مختلف استان شده است، امروز استان را ترک خواهد کرد.

این مسؤول با یادآوری اینکه با خروج سامانه بارشی از استان، از صبح فردا شاهد کاهش محسوس دمای هوا در مناطق مختلف استان خواهیم بود، خاطرنشان کرد: این در حالی است که از روز سه‌شنبه هفته جاری دوباره دمای هوا رو به افزایش خواهد رفت.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به اینکه دمای فعلی هوای زنجان صفر درجه سانتی‌گراد است، تصریح کرد: طی شبانه‌روز گذشته کمینه و بیشینه دمای زنجان صفر و ۸ درجه، ابهر یک و ۱۰ درجه، خرمدره یک و ۹ درجه، آببر ۳ و ۷ درجه، قیدار صفر و ۶ درجه، سلطانیه ۵ و ۷ درجه و ماهنشان ۳ و ۱۰ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.