کلنگ ساخت هزار و ۱۲۹ واحد مسکونی ویژه فرهنگیان در خوزستان به زمین زده شد

مسعود بیات منش  درباره اجرای طرح نهضت ملی مسکن در خوزستان گفت: در رابطه با اجرای تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم کلنگ‌زنی که همزمان با جلسه شورای عالی مسکن کشور برگزار شد، عملیات اجرایی ۵۹ هزار ۵۰۰ واحد مسکونی شامل مسکن نخبگان، اعضای هیأت علمی، کارکنان و خوابگاه‌های متاهلی دانشگاه‌ها در سطح کشور و به دستور رئیس جمهور خواهیم بود.

او سهم خوزستان از تعداد واحد مسکونی نامبرده را هزار و ۱۲۹ واحد مسکونی عنوان کرد و افزود: براساس تفاهم‌نامه‌های جداگانه با دانشگاه‌های استان، این تعداد واحد مسکونی با هدف رفع نیازهای مسکن قشر فرهیخته دانشگاهی ساخته خواهند شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان  گفت: براساس تفاهم‌نامه‌های منعقد شده اقرار است ۶۷۷ واحد مسکونی در زمینی به مساحت ۱۲ هکتار از دانشگاه علوم کشاورزی خوزستان و همچنین ۴۵۲ واحد مسکونی در زمینی به مساحت هشت هکتار از دانشگاه جندی شاپور دزفول ساخته شود.