تولید برنج با روش تلفیقی در گیلان

صالح محمدی افزود: برای ارتقاء کمی و کیفی بهره وری تولید محصول استراتژیک برنج و تولید غذای سالم و پایداری تنوع زیستی در زیست بوم استان در هزار هکتار از شالیزار‌های گیلان، برنج به روش «ICM» تولید می‌شود. 
وی با بیان اینکه تمام فعالیت‌های پژوهشی این روش تولیدی، در موسسه تحقیقات برنج کشور انجام شده، گفت:ICM رویکردی نوین برای تولید محصولات کشاورزی است که هدف آن بهینه‌سازی عملکرد محصول و به حداقل رساندن اثرات منفی بر محیط زیست و سلامت انسان است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه ICM نگاهی جامع به مدیریت محصول دارد، افزود: حاصل‌خیزی خاک، مدیریت آفات و بیماری‌ها، مدیریت آب، تناوب زراعی، کنترل علف‌های هرز و استفاده از نهاده‌های کشاورزی مناسب را از جمله ویژگی مورد توجه روش تولید «ICM» است.
تولید محصولات کشاورزی با نشان سلامت ارگانیک و ICM دارای ارزش اقتصادی بالاتری برای کشاورز تولید کننده در بازار و صادرات خواهد بود.