راهکار‌های فقرزدایی در نهج‌البلاغه

 فقر یکی از مسائل بااهمیت در زندگی است که بر دنیا و آخرت فرد اثر مستقیم دارد. امیرالمومنین (ع) راهکار‌هایی برای برون‌رفت از فقر را در نهج‌البلاغه توصیه فرموده‌اند.

راهکار‌های فردی

صدقه دادن (حکمت۲۵۸)

قناعت‌و میانه‌روی (حکمت۳۷۱)

صله رحم (خطبه۱۱۰)

تعداد فرزندان بیشتر چون باعث روزی زیاد می‌شوند (حکمت۱۴۱)

کاروتلاش و دوری از تنبلی (حکمت۱۲۷)

درخواست نکردن از دیگران (حکمت۲۲۶)

پرهیز از بخل (حکمت۱۲۳)

توبه و استغفار (خطبه۱۴۳)

خوش‌اخلاقی (شرح‌نهج‌البلاغه ابی‌الحدید، ج۲۰، ص۳۳۹)

راه‌های اجتماعی 

قرض‌الحسنه دادن (نامه۳۱)

پرداخت خمس و زکات (دانشنامه نهج‌البلاغه، ج۲، ص۶۲۷)

محکم‌کاری‌و ارائه تولیدات باکیفیت (حکمت،۱۱۲)

راهکار‌های حکومتی

توزیع عادلانه ثروت بین مردم (حکمت۳۲۸)

مبارزه با ثروت‌اندوزی مسئولین (خطبه۲۰۹)

امانتداری مسئولین در بیت‌المال (خطبه۲۰۹/نامه۵)

مبارزه با فقیرپروری (خطبه۸۷)

نظارت و کنترل بازار (نامه۵۳)

مبارزه با فاسدان مالی (نامه۲۰)

انتخاب حاکمان باتقوا و خداترس (نامه۶۲)

مدیریت خردمندانه در اقتصاد (نامه۲۷)

توجه به عمران و آبادانی (نامه۵۳)

منبع: ایرنا