راه اندازی سایت تلفن همراه در روستای سرتنگ محمود

زیلابی فرماندار کیار گفت: در راستای توسعه ارتباطات روستایی، سایت تلفن همراه و اینترنت پرسرعت با شش میلیارد تومان در روستای سرتنگ محمود نصب و راه اندازی شد.


بیشتر بخوانید


وی افزود: با توجه به خواسته‌های چندین ساله اهالی روستای محروم آبگلور دهستان مشایخ مبنی بر راه اندازی جاده دسترسی و ارتباطی این روستا به همت راهداری جاده سه کیلومتری با ۱۵ میلیارد تومان بهره برداری شد.