یک هزار و ۱۰۰ دانش آموز معلول ایلام در مدارس عادی تحصیل می کنند

نسرین مهدیزاده رییس آموزش و پرورش استثنایی استان ایلام گفت: یک هزار و ۱۰۰ دانش آموز معلول این استان در مدارس عادی در کنار سایر دانش آموزان تحصیل می کنند. این دانش آموزان دارای بهره هوشی عادی بوده که با معلولیت های بینایی، شنوایی و جسمی، حرکتی با درجه خفیف تا شدید در مقاطع مختلف در مدارس عادی سراسر استان به تحصیل اشتغال دارند.

وی بیان کرد: به منظور خدمات دهی هرچه بیشتر به این دانش آموزان معلمان استثنایی به عنوان تسهیل‌گر و معلم رابط، هفته ای بین ۲تا چهار ساعت در این مدارس حضور یافته و متناسب با نوع معلولیت دانش آموزان به متناسب سازی محتوای آموزشی آنها کمک می کند.

مهدیزاده به دانش آموزان تحصیل کننده در مدارس استثنایی با معلولیت ذهنی و چند معلولیت اشاره کرد و ادامه داد: این افراد به تعداد ۶۴۵ نفر در ۱۸مدرسه استثنایی درس می خوانند.

وی یادآور شد: از این تعداد ۲۴۰ دانش آموز دختر و مابقی پسر بوده که در این مدارس که ۲فضای آن هنرستان است تحصیل می کنند.

رییس آموزش و پرورش استثنایی ایلام بیشترین آمار دانش آموزان استثنایی استان را مربوط به ایلام، ایوان و دهلران عنوان و گفت: این افراد از خدمات آموزشی، توانبخشی و پرورشی با اولویت توانبخشی و آموزش مهارت برخوردارند.