مدیرعامل آبفای تهران:
آب در تهران سهمیه‌بندی نمی‌شود

محسن اردکانی مدیر عامل آبفای تهران گفت: تهران در حال سپری کردن سومین سال خشک به صورت متوالی است، اما خوشبختانه اقداماتی صورت گرفته است که در تابستان با مشکل مواجه نخواهیم شد.

 اردکانی در رابطه با بحران آب در تهران گفت: تهران در حال سپری کردن سومین سال خشک به صورت متوالی است، اما خوشبختانه اقداماتی صورت گرفته است که در تابستان با مشکل مواجه نخواهیم شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است تهران به عنوان یک کلان شهر آب سهمیه بندی شود گفت: خیر، آب در تهران سهمیه بندی نمی‌شود.

منبع: مهر