آرامش هوا در خراسان جنوبی

زارعی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: شب گذشته با ادامه روند کاهشی دمای هوا، یخبندان شبانه در اغلب نقاط استان را شاهد بودیم و ایستگاه‌های سربیشه منفی ۷ درجه سلسیوس، بیرجند منفی ۵ درجه سلسیوس، قاین، درمیان، سرایان و خوسف منفی ۲ درجه سلسیوس و ایستگاه فردوس دمای صفر درجه سلسیوس را ثبت کرد.

او افزود: براساس خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی شرایط جوی امروز و فردا در استان یکنواخت و پایدار و آسمان استان صاف پیش بینی می‌شود.

زارعی اظهار کرد: روز‌های جمعه و شنبه افزایش ابر را انتظار داریم و به لحاظ دمایی تا روز جمعه تداوم یخبندان شبانه قابل پیش بینی است و کماکان شب‌های سردی را خواهیم داشت، اما در طول روز روند تغییرات دما به طور نسبی افزایشی خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: صبح امروز سربیشه با ۷ درجه سلسیوس سردترین و دهسلم و بندان با ۲۱ درجه سلسیوس گرم‌ترین ایستگاه استان بودند.

او تصریح کرد: نوسانات دمایی در مرکز استان بین ۱۲ و منفی ۵ درجه سلسیوس ثبت شد و بیرجند دومین مرکز استان سرد کشور بود.