فهرست شورای وحدت برای تهران رونمایی شد

منوچهر متکی، سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان با حضور در نمایشگاه مطبوعات، اسامی فهرست انتخاباتی این شورا برای تهران را به شرح زیر اعلام کرد:

۱. منوچهر متکی
۲- کمال اکبری
۳- لاله افتخاری
۴- علی‌اکبر ترابی
۵- سید جواد جلالی
۶- مرتضی چیت چیان
۷- حبیب اله حبیبی
۸- ابراهیم حسن بیگی
۹- سید جواد حسینی
۱۰- زهرا حجازی زاده
۱۱- سید ابوالقاسم رئوفیان
۱۲- علی آرش رناسی
۱۳- علی روزبهانی
۱۴- سید مهدی رفیعی
۱۵- حمیدرضا سیفی
۱۶- سید سعید سیدآقابنی هاشمی
۱۷- مصطفی زندی
۱۸- فرید شهاب
۱۹- حسن صفرخانی
۲۰- نیره قوی
۲۱- فریدون قدیری ابیانه
۲۲- صادق کرمی
۲۳- سمیه گل پور کمرکوهی
۲۴- زهرا عباس‌زاده تالارپشتی
۲۵- حلیمه عالی
۲۶- فیصل مرداسی
۲۷- سعید مهدوی کنی
۲۸- علی یزدی‌خواه
۲۹- احمدعلی یوسفی