افزایش ۵۰ درصدی شاخص‌های سلامت مادران سراوانی

  عربشاهی رئیس مرکز بهداشت شهرستان سراوان گفت: یکی از ارکان مهم خدمات بهداشتی ارائه خدمت مناسب به مادران در دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان است

وی ادامه داد: گروه سلامت خانواده مرکز بهداشت شهرستان سراوان، مسئول مراقبت‌های بهداشتی مرتبط با بارداری است بطوریکه هر مادری با هر وضعیتی و در هر سطحی از نیاز به خدمات به واحد‌های ارائه دهنده خدمت مراجعه نماید، خدمت کار آمد و اثر بخش دریافت نماید

رئیس مرکز بهداشت سراوان هدف از این مراقبت‌ها را کاهش بار بیماری‌های ناشی از حاملگی، زایمان و پس از زایمان در مادران باردار عنوان کرد