رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر خبر داد:
افزایش ۲۰۰ درصدی بودجه ۱۴۰۳ شهرداری تهران در حوزه زنان و خانواده

زهرا شمس با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های مد نظر کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، افزایش مشارکت زنان در فرصت‌ها و عرصه‌های شهری در کنار حمایت از گروه‌های آسیب‌دیده و یا در معرض آسیب بانوان بوده است، گفت: از این‌رو علی‌رغم تخصیص اعتبار قابل توجه در سال ۱۴۰۲، با عنایت به تعداد بالای رویدا‌دهای حوزه بانوان، حمایت هر چه بیشتر از گروه‌های مخاطب این اداره کل و نقش بی‌بدیل زنان در حفظ و ارتقای کانون خانواده، بودجه اداره کل زنان و خانواده شهرداری تهران به پیشنهاد کمیته اجتماعی و حمایت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران به میزان ۲۰۰ درصد افزایش یافت. 

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران افزود: این اعتبار صرف توانمندسازی روانی، اجتماعی، اقتصادی و حمایت از مشاغل خانگی زنان سرپرست خانواده، انجام برنامه‌های فرهنگی و هنری در قالب رویداد‌های اجتماعی، نشست‌های تخصصی و گردهمایی‌ها، ارتقاء مشارکت اجتماعی زنان با ایجاد بستر‌های مناسب و در نهایت استخراج و به‌کاربست شاخص‌های تهران؛ شهر حامی خانواده خواهد شد.

وی بیان کرد: امید است با توجه به نگاهِ حمایتگرانه کمیته اجتماعی، سازوکاری طراحی شود که تهران شهر مطلوب‌تری برای زنان و خانواده‌ها شده و همچنین خدمت رسانی مطلوب‌تری به گروه هدف در قالب خدمات مشاوره، مددکاری و توانمندسازی، معاضدت‌های اقتصادی و تسهیلات صورت گیرد.

منبع: ایسنا