مدیر رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس محروم شد

علیرضا اشرف مدیر رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس به خاطر اعتراض به  تصمیمات داور بازی این تیم برابر تیم تراکتور از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تا صدور رای نهایی از هرگونه فعالیت فوتبالی محروم شد.  

اطلاعیه کمیته انضباطی فدراسیوت فوتبال به شرح زیر است: 

"حسب گزارش مقام رسمی در خصوص بازی بین تیم‌های پرسپولیس و تراکتور از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ برگزار شد تخلفی از سوی علیرضا اشرف «مدیر رسانه‌ای» تیم پرسپولیس منعکس گردیده و از آنجایی که تخلف حادث شده با توجه به نوع آن که عبارت از عدم رعایت ماده ۷۱ مقررات انضباطی مبنی بر اظهارات علیه داور مسابقه در خور صدور قرار دستور موقت است، لذا به استناد ماده ۱۰۰ مقرات انضباطی و تا صدور رأی مقتضی نامبرده از هرگونه فعالیت فوتبالی و همچنین همراهی تیم خود در مسابقات محروم می‌شود و لازم است دفاعیات کتبی خود را ظرف مهلت ۴۸ ساعت به کمیته انضباطی فدراسیون ارسال کند. رأی صادره ظرف مهلت ۲ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون است."