قضا شدن نماز صبح مسافران هواپیمایی ایران ایرتور به علت تاخیر متعدد

پرواز هواپیمایی ایران ایرتور تبریز به مشهد شامگاه ۲۲ بهمن ۳ بار به تاخیر افتاد و این تاخیر تا ساعت ۵ بامداد ادامه داشت. 

ساعت ۵ بامداد پرواز انجام شد و به همین خاطر نماز صبح تمام مسافران قضا شد، نماینده  ولی فقیه در استان اردبیل مسافر این هواپیما بود و وی از تاخیر در پرواز و قضا شدن نماز صبح تمامی مسافران کله‌مند شد و خواستار رسیدگی به تاخیر پرواز‌ها و سردرگمی مسافران در فروگاه‌های کشور شد.

منبع: تسنیم