ورود سامانه سرد وبارشی از فردا شب

کارشناس هواشناسی گلستان فعالیت این سامانه سرد وبارشی تا دو شنبه در گلستان فعال است.

مهدیه اصحابی افزود:پیش بینی می‌شود این سامانه بارش‌های موثری در پی داشته باشد.

{$sepehr_media_18979494_400_300}