پرداخت تسهیلات بازسازی و بهسازی مسکن روستایی در لرستان

 مدیر کل بنیاد مسکن لرستان گفت: به هر واحد مسکونی روستایی در استان ۳۵۰ میلیون تومان وام با سود ۵ درصد پرداخت می‌شود.
 پویا تابعی با هدف مهاجرت معکوس به روستا، از متقاضیان هم استانی خواست به ادارات مسکن شهرستان‌ها برای تشکیل پرونده و طی کردن مراحل قانونی اخذ تسهیلات بانکی مراجعه نمایند.