شبکه گاز صالح شهر به شبکه گاز دزفول متصل می‌شود

علی منجزی، شهردار صالح شهر گفت: جلسه‌ای با رئیس اداره گاز صالح شهر پیرامون پروژه خط لوله پایداری گاز صالح شهر جهت اتصال شبکه گاز این شهر به شبکه گاز دزفول توسط شرکت گاز خوزستان به طول ۴۷۰۰ متر در شهرداری این شهر برگزار گردید.

 به گفته او در این جلسه رئیس اداره گاز صالح شهر اظهار نمود، اجرای این پروژه ضمن ایجاد پایداری و حفظ فشار شبکه گاز صالح شهر، امکان قطع گاز شهر را نزدیک به صفر می‌رساند.

 او می‌گوید: این پروژه امکان گاز رسانی، به طرح‌های صنایع دامپروری، مرغداری و گلخانه‌های بین روستای کهنک از دزفول و صالح شهر گتوند را در صورت احداث مهیا می‌نماید؛ که باعث ایجاد زیرساخت، احداث طرح‌های اشتغالی زایی و زمینه رشد اقتصادی منطقه را فراهم می‌نماید.

شهردار صالح شهر گفت: این پروژه در فروردین ماه ۱۴۰۳ عملیاتی و پیمانکار مربوطه شروع به اجرای پروژه می‌نماید.