صید ۱۳۰ تن انواع ماهی استخوانی از خزر

مدیرکل شیلات گلستان گفت: بیشترین گونه صید شده از خزر کفال ماهی است.

جباری گفت:، چون ماهیان کفال در خزر می‌توانند زاد وولد کنند و نیازی به مهاجرت به رودخانه‌ها ندارند تعدادشان در دریا بیشتر از بقیه ماهیان است.

کفال، کپور، سفید، کُلمه از مهم‌ترین انواع ماهیان استخوانی خزر است.

فصل صید ماهیان خزری تا ۱۵ فروردین سال آینده ادامه دارد.