معرفی برترین‌ های سوار کاری هفته هفدهم گنبدکاووس

دور اول بنیامین جرجانی با دایان رحمانی زودتر از خط پایان گذشت.

بهرام بینایی دور دوم با غزال صحرای قیداری و دور سوم با شانتاژ برنده شد.

یونس اورکلی با ژوراسیا در دور چهارم و کمال دالی جه عطا با رگنوم استروم در دور پنجم زودتر از دیگر از چابکسواران به خط پایان رسیدند.

نادر صالح پور در دور ششم با زینتال و دور هشتم با سون استار برنده شد. برنده دور هفتم نیز کیوان قلر عطا با آماش بود.

رقابت‌های امروز در هشت دور یک هزار، یک هزارو ۲۰۰ و یک هزار و ۶۰۰ متری برگزار شد.