اسامی نامزد‌های انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

اسامی نامزد‌های انتخاباتی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تفکیک هر استان همراه با تصویر هر نامزد در سایت moi.ir/x3V2Q قابل دسترس است.

آن دسته از نامزد‌های انتخاباتی که تصویر آن‌ها وجود ندارد، برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام نکرده‌اند.