موزه طب در بیمارستان فاطمی اردبیل راه اندازی می‌شود

سید محمد اعتماد اعجازی در بازدید از بیمارستان فاطمی اردبیل بر راه اندازی موزه طب در این بیمارستان خبرداد افزود: طراحی این موزه با همکاری دستگاه‌های مربوطه ازجمله میراث فرهنگی ودانشگاه علوم پزشکی انجام می‌شود.

او با اشاره به اینکه بیمارستان فاطمی اردبیل از قدیمی‌ترین بیمارستان‌های اردییل است گفت: ظرفیت راه اندازی موزه طب در این بیمارستان وجود دارد.

فرماندار اردبیل بر ساماندهی بافت این بیمارستان تاکیدکرد و گفت: برای این امر در سال آینده اعتباراتی اختصاص می‌یابد.

اعتماد اعجازی افزود: با توجه به اینکه بیمارستان فاطمی اردبیل به قشر زیادی از شهرستان و استان خدمات ارائه می‌کند تجهیز و خدمات دهی مناسب در این بیمارستان مبنای کار قرار گرفته است.

او با اشاره به سرانه پایین فضای درمانی و بهداشتی در شهرستان اردبیل گفت: عملیات اجرایی چندین پروژه از جمله بیمارستان نجف زاده و سینا در شهرستان اردبیل شروع شده که انتظار می‌رود با تکمیل این بیمارستان‌ها به سرانه مطلوبی در حوزه فضای بهداشتی و درمانی در شهرستان اردبیل برسیم.