بازگشت مقامات حکومت پیشین به افغانستان

شاپور حسن‌زوی عضو مجلس نمایندگان در نظام پیشین و شماری دیگر از مقامات حکومت جمهوریت به کشور برگشتند.

کمیسیون تماس با شخصیت‌های «افغان» می‌گوید که در اثر تلاش‌های این کمیسیون شاپور حسن‌زوی، عضو مجلس نمایندگان، جنرال غلام دستگیر رحیمی، رئیس جنایی ولایت ننگرهار و عبدالصمد مدد، کارمند ملکی بخش تخنیک خارجی‌ها در میدان هوایی خوست و محمد غلام ملاخیل، رئیس منابع بشری وزارت مالیه در اداره پیشین به کشور برگشته‌اند.

بر اساس آمارهای کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان، تاکنون نزدیک به ۸۰۰ تن از مقامات اداره پیشین در اثر تلاش‌های این کمیسیون به کشور برگشته‌اند.

گفتنی است که پس از سقوط نظام جمهوریت برخی از مقامات نظام پیشین افغانستان را ترک نمودند.