وقوع آتش‌سوزی بدخشان

فرماندهی امنیه‌ طالبان در بدخشان می‌گوید که در پی وقوع آتش‌سوزی در بازار ولسوالی تشکان این ولایت، سه غرفه اجناس دکان طعمه حریق شده است که ناشی از شارتی برق بوده است.

به نقل از خبرنامه، آتش‌سوزی با همکاری مردم مهار و از گسترش آن جلوگیری شده اما در این آتش‌سوزی سه غرفه کاملا سوخته است.

این فرماندهی میزان خسارات کلی آتش‌سوزی را یک میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی گفته است.

پیش از این نیز آتش‌سوزی گسترده در بازار قصر هرات به حدود ۶۰۰ مغازه این بازار خسارت زد و بسیاری از اموال آنها را خاکستر کرد.