آرد قاچاق در دشت آزادگان به مقصد نرسید

سرهنگ جواد مراونه گفت: در راستای مبارزه جدی با پدیده شوم قاچاق کالا، ماموران پاسگاه میهن آباد حین گشت‌زنی یک دستگاه کامیونت حامل بار، مشکوک و جهت بازرسی آن را متوقف کردند.

او می‌گوید: ماموران پلیس در بازرسی از خودروی توقیفی تعداد ۱۳۰ کیسه به وزن ۵ تن و ۲۰۰ کیلوگرم آرد قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش آرد قاچاق کشف شده را ۷۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، گفت: در این ارتباط یک متهم به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.