ضرورت تحول در اطلاع رسانی استراتژیک خدمات اورژانس ۱۱۵ ایران در دنیا

 علی عبدالرزاق نژاد رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در کنگره نوآوری ها  اورژانس پیش بیمارستانی کشور گفت: اورژانس ۱۱۵ کشورمان چهارمین اورژانس منسجم و نظام مند در دنیاست که چارچوب خاص خود را برای امدادرسانی به بیماران دارد.

وی افزود: خوشبختانه، همکاران ما در اورژانس ۱۱۵ به دلیل حس هویت جمعی و مسئولیت پذیری و انسان دوستی برآمده از اعتقادات دینی، همواره در سخت ترین شرایط بهترین خدمات را ارائه داده اند و همواره مورد احترام هم میهنانمان هستند.

وی با اشاره به اینکه استراتژی های خدمات رسانی تعریف شده در دنیا در دو مدل  آمریکایی و فرانسوی  دارای ایرادات اساسی است افزود: الگوی خدمات رسانی اورژانس پیش بیمارستانی در کشورمان قابلیت ارائه به دنیا را دارد.

  عبدالرزاق نژاد تصریح کرد: الگوی ایرانی خدمات فوریت های پزشکی، بر اساس واقعیات و توجه به سطح دانش و مهارت نیروی انسانی طراحی شده و نتایج عینی تری در برداشته است.

وی گفت:علاوه بر موارد پیشگفت، شرایط فرهنگی، سطح انتظارات و مباحث اقتصاد درمان در دو استراتژی آمریکایی و فرانسوی در نظر گرفته نشده است.

گفتنی است: در این کنگره نوآوری ها در اورژانس پیش بیمارستانی  کشور، کارگاه های مختلف علمی  برگزار شد که کارگاه علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بسیار مورد استقبال اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان قرار گرفت.