عفو بین‌الملل:
طالبان اعدام‌ها را متوقف کند

یک روز پس از اعدام یک ‌پسر و ‌پدر در غزنی از سوی ‌طالبان، سازمان عفو‌ بین‌الملل گفته است که این‌ گروه باید تمام اعدام‌ها را متوقف کند.

لیویا ساکاردی، معاون موقت مدیر منطقه‌ای جنوب آسیای عفو بین‌الملل در واکنش به اعدام‌ دو تن در افغانستان گفته است: «ما با همه اعدام‌ها به‌عنوان نقض حق زند‌گی مخالفیم. طالبان بارها و بارها آن را به صورت علنی اجرا می‌کنند که توهینی فاحش به کرامت انسانی و همچنین نقض قوانین و معیارهای بین‌المللی است و قابل تحمل نیست.»

این سازمان‌ همچنان از طالبان خواسته است تا افزون بر اعدام، سایر مجازات‌ ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را لغو کنند.

در بیانیه عفو‌ بین‌الملل آمده است: «اجرای اعدام در ملاء‌عام بر ظلم ذاتی مجازات اعدام می‌افزاید و تنها می‌تواند تأثیر غیرانسانی بر قربانی و تأثیر وحشیانه بر کسانی که شاهد اعدام هستند، داشته باشد.»

در همین حال، این سازمان عدم دسترسی به حق محاکمه عادلانه زیر تسلط طالبان را نگران‌کننده خوانده است.

لیویا ساکاردی از جامعه جهانی و سازمان ملل خواسته است تا به‌خاطر نقض آشکار حقوق بشر بر طالبان فشار بیاورند.

این در حالی است که دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که این گروه دو تن را در جرم قتل در غزنی «قصاص» کرده است.