پایان رویداد قهرمانی کیوروگی توابع استان قم

در  مسابقات تکواندوی کیوروگی توابع استان قم در رده خردسالان  مصطفی احمدی، ارشیا فرهادی نیا، محمد مهدی داودی، امیرعباس عبدالهی، سید حیدر پرهیزکار، ابوالفضل مریزاد، رضا خادمی و امیر مهدی زارعی بر سکوی نخست اوزان هشتگانه ایستادند.

در رده نونهالان هم محمد بهشتی، امیر حسین عظیمی، ابوالفضل راضی، محمد حسین نوعی زاده، محمدمهدی دوست پرور و مهدی نبی گل عناوین قهرمانی را از آن خود کردند.

مسابقات قهرمانی کیوروگی توابع استان با حضور بیش از ۱۰۰ تکواندوکار خردسال و نونهال در سالن ورزشی شهدای جنداب برگزار شد.