نماهنگ صبح بخیر آقای من

این اثر به نوجوان دانش آموز امروز فرهنگ انتظار و کسب علم و دانش را یادآوری می کند تا با امید به فردای بهتر، در صف عاشقان امام عصر قرار گیرد.
این اثر با صدای مرتضی بهاری و کارگردانی الوانی قصد دارد تا با سرودن صبحگاهی و دسته جمعی دانش آموزان قبل از شروع علم آموزی در مدارس، آنها را روزانه با فرهنگ مهدویت و انتظار مانوس نماید.
این نماهنگ با همکاری شورا، شهرداری و اداره آموزش و پرورش شهر ساوه تهیه و تولید شده است.