استاندار کرمان:
پیگیر ثبت جهانی فرش راور خواهیم بود

محمدمهدی فداکار استاندار کرمان در بازدید از اولین جشنواره قالی و بزرگ‌ترین نمایشگاه فرش و تابلو فرش دستباف ایران واقع در محل نمایشگاه‌های دائمی جنوب شرق افزود: فرش کرمان با سابقه طولانی چند دهه مهجور مانده بود، اما هم‌اکنون برنامه‌ها و فعالیت‌های خوبی برای احیای فرش در حال انجام است.

وی با بیان اینکه موزه فرش کرمان اگر احیا شود، مجموعه ارزشمندی خواهد شد، بیان داشت: بازار فروش فرش را نیز باید رونق داد و بستر اشتغالزایی آن را فراهم کرد.

وی افزود: در موضوع بازاریابی فرش در استان و کشور، فعالیت قابل توجهی انجام نشده است، لذا ضرورت دارد تبلیغ لازم برای فرش کرمان انجام شود.

فداکار، تصریح کرد: توجه به نقش قدیمی فرش، طراحی، تأمین مواد اولیه و رنگرزها می‌تواند موجب احیا فرش کرمان شود.

استاندارکرمان با بیان اینکه کمک می‌کنیم فرش راور که ثبت ملی، ثبت جهانی نیز شود گفت: دبیرخانه دائمی فرش نیز باید در کرمان دایر شود.

فداکار افزود: با توجه به آثار بسیار فاخر در این جشنواره و سایر ظرفیت‌های استان، نیازمند راه‌اندازی خانه فرش هستیم.