تولید بیش از پنج میلیارد کیلووات ساعت برق در نیروگاه بندرعباس

 داریوش محمودی مدیرعامل نیروگاه بندرعباس افزود: از این میزان انرژی تولیدی بیش از پنج میلیارد و ۱۶۸ میلیون و ۸۵۰ هزار کیلووات ساعت سهم واحد‌های بخار و ۱۷۶ میلیون و ۴۴۵ هزار کیلووات ساعت سهم واحد‌های گازی بوده است.

وی گفت: نیروگاه بندرعباس با چهار واحد بخاری و دو واحد گازی با ظرفیت هزار و ۳۲۰ مگاوات نقش بسزایی در پایداری شبکه برق سراسری و تامین برق هرمزگان دارد.