معرفی متهمان دادگاه منافقین؛
محمود فخارزاده؛ متهم ردیف پنجاه و سوم

 محمود فخار زاده فرزند حسین متهم ردیف ۵۳ پرونده است. او در بهار سال ۱۳۵۹ در بخش انتشارات انجمن، به عنوان سرتیم فعالیت داشته و در تابستان ۱۳۵۹ و بعد از انقلاب فرهنگی، در یک اقدام طراحی شده از سوی منافقین، با این عنوان که او بریده و خائن است، در دادستانی انقلاب، نفوذ داده شده و بعد از بمب‌گذاری در دادستانی، آیت‌الله قدوسی را به شهادت یا به تعبیر حقوقی به قتل رسانده و از کشور متواری می‌شود.

 او در سال ۱۳۶۴، به عنوان مسئول آموزشِ افرادِ تشکیلاتی در مقرِ نفاق در کرکوک، انتخاب می‌شود.

دیگر فعالیت‌ها و مسئولیت‌های او عبارت است از معاون پایگاه و مسئول امنیت به اصطلاح توپخانه‌ی مراکز ۱۰ و ۱۲ منافقین در سال ۱۳۷۰، عضو شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت و فعالیت در زندان‌های منافقین به عنوان بازجو.

او هم اکنون از عناصر کادر مرکزی نفاق است و تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۴۸۷/۶-۲۰۰۲ است.

منبع: ایسنا