اهدای هزار جلد کتاب به مدارس اشنویه

زهرا آبسوران مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌غربی در نشست با فرماندار اشنویه، گفت: هزار جلد کتاب در مدارس شهر و روستای این شهرستان توزیع خواهد شد.

سید علی ترابی فرماندار اشنویه نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت توجه به گسترش فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در جامعه گفت: کتابخانه شهر نالوس آماده پیمان سپاری برای عقد قرار داد و شروع عملیات اجرایی است.