تمسخر بایدن در تلویزیون ایتالیا + فیلم

تلویزیون ایتالیا آشکارا جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا را مورد تمسخر قرار داد.

 

{$sepehr_media_18990027_400_300}