مجازی شدن مدارس برخی مناطق آذربایجان شرقی

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی اعلام کرد: با توجه به سرمای شدید هوا فعالیت تمامی مدارس منطقه اسکو (مدارس شهری و روستایی اسکو و شهر جدید سهند) در شیفت صبح و در تمامی مقاطع تحصیلی با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد.

کلیبر
با توجه به بردوت و سرمای شدید فعالیت مدارس شهری منطقه کلیبر در تمامی مقاطع و مدارس شهری، روستایی و عشایری بخش آبش احمد با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد و فعالیت مدارس روستایی بخش مرکزی کلیبر در مقطع ابتدایی غیرحضوری دنبال می‌شود.

 سراب
با توجه به برودت هوا و سرمای شدید فعالیت مدارس شهری و روستای منطقه سراب در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت غیر حضوری است.

 ایلخچی
فعالیت مدارس این منطقه در تمامی مقاطع تحصیلی مدارس شهری، روستایی در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد.

 منطقه مهربان
 فعالیت‌های آموزشی در مقطع پیش دبستانی در این منطقه تعطیل بوده و فعالیت مدارس ابتدایی شهری و روستایی در نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت غیرحضوری است. فعالیت مدارس مقاطع متوسطه شهری و روستایی نیز با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد.

هریس
 با توجه به برودت هوا در منطقه هریس فعالیت مدارس این منطقه در تمامی مقاطع تحصیلی مدارس شهری و روستایی در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد.