بازدید نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران و هیات همراه از پایانه مرزی میلک هیرمند

نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران در بازدید از این پایانه گفت: موضوعات مختلف و مسائل مرتبط با حوزه پولی و بانکی شعب بانک ملی حوزه سیستان مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: مسائل مرتبط با مراودات تجاری و مالی بین دو کشور ایران و افغانستان مورد رسیدگی قرار گرفت و با بررسی تمامی موضوعاتی که امروز در حاشیه‌ی بازدید از پایانه مرزی میلک هیرمند مطرح شد به این موضوعات رسیدگی خواهد شد.

نجارزاده بیان داشت: همچنین تصمیم بر این است که یک شعبه مستقلی در پایانه مرزی میلک راه اندازی شود و در خصوص ایجاد شعبه‌های دیگر در شهر دوستمحمد هم موضوعات مورد بررسی قرار می‌گیرد و هیچ محدودیتی برای ایجاد شعبه وجود ندارد و اگر نیاز به خدمت رسانی و سطح خدمات نیاز جوابگوی مردم این شهرستان نباشد حتما جهت استقرار و ایجاد یک شعبه دیگر در این شهرستان اقدام خواهیم کرد.