پیش بینی ۱۲۷ شعبه اخذ رای در دلفان

اصغر قهرمانی گفت: از ۱۲۷ شعبه تعداد ۴۰ صندوق بصورت ثابت در شهر نورآباد مرکز حوزه انتخابیه دلفان و سلسله و ۱۳ شعبه سیار برای روستاهای بخش مرکزی نورآباد اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: یک شعبه ثابت در شهر هفت چشمه ، ۲۱ صندوق سیار در بخش کاکاوند ، یک شعبه ثابت برای شهر برخوردار ، ۱۶ صندوق سیار در بخش خاوه، ۱۷ صندوق سیار در بخش میربگ و ۱۳ صندوق سیار در بخش ایتیوند آرای مردم را جمع آوری می کنند.

به گفته فرماندار دلفان بیش از سه هزار نفر عوامل اجرایی، بازرسی، نظارتی و انتظامی در روند برگزاری انتخابات این حوزه مشارکت خواهند داشت.

قهرمانی برگزاری انتخابات سالم با مشارکت حداکثری مردم را از رویکردهای دست اندرکاران انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در ۱۱ اسفند عنوان کرد و گفت: تمام تلاش خود را برای برگزاری یک انتخابات سالم بکار خواهیم گرفت و امانت دار رای مردم خواهیم بود.

شهرستان های دلفان و سلسله یک حوزه انتخابیه محسوب می شوند و دارای یک کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی هستند.

منبع: ایرنا