تعداد کاندیدا‌های مجلس در حوزه انتخابیه مراغه و عجب شیر به ۴۲ نفر رسید

آقای مینویی گفت:براساس اعلام ستاد انتخابات در حوزه انتخابیه مراغه و عجب شیر ۴۵ نفر داوطلب شرکت در انتخابات بودند که با اعلام انصراف سه نفر از کاندیدا‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی این تعداد به ۴۲ کاهش یافت.

وی ادامه داد: براین اساس آقایان سعید عیدگشایش و عادل نصیرزاده با حضور در ستاد انتخابات شهرستان مراغه و رسول نقی زاده شیرامین نیز با حضور در ستاد انتخابات کشور انصراف خود را از ادامه رقابت‌های دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کردند.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ افزایش تعداد کاندیدا از طریق ستاد انتخابات به فرمانداری مراغه اعلام نشده است اضافه کرد: شهروندان به شایعات توجه نکرده و اطلاعات موثق انتخابات را از طریق ستاد انتخابات این شهرستان پیگیری کنند.