برنامه قطر برای توسعه بزرگترین میدان گاز طبیعی در جهان

قطر از برنامه‌های خود برای توسعه میدان شمالی، بزرگ‌ترین میدان گاز طبیعی در جهان خبر داده و اعلام کرد که تا سال ۲۰۳۰ تولید خود را به ۱۴۲ میلیون تن در سال افزایش خواهد داد.

به گزارش النشره، سعد الکعبی، مدیرعامل قطر انرژی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: توسعه جدید پروژه میدانی که شمال غرب نامیده می‌شود، ۱۶ میلیون تن گاز طبیعی مایع اضافی را به طرح‌های توسعه موجود اضافه می‌کند. حجم تولید فعلی حدود ۸۵ درصد است.

او در ادامه افزود: مطالعات اخیر نشان داده است که میدان شمالی حاوی مقدار زیادی گاز اضافی است که حدود ۲۴۰ تریلیون فوت مکعب تخمین زده می‌شود که ذخایر گاز در کشور قطر را از ۱۷۶۰ به ۲۰۰۰ تریلیون فوت مکعب افزایش می‌دهد.

الکعبی تاکید کرد: این داده‌ها قطر را قادر می‌سازد تا پروژه جدیدی را برای تولید گاز طبیعی مایع در بخش غرب میدان شمال با ظرفیت تولید حدود ۱۶ میلیون تن در سال آغاز کند.

این امر مجموع تولید گاز طبیعی مایع قطر را به حدود ۱۴۲ میلیون تن در سال پس از تکمیل این توسعه جدید قبل از پایان دهه جاری افزایش می‌دهد، که به گفته الکعبی به معنای افزایش حدود ۸۵ درصدی در مقایسه با سطح تولید فعلی است.