اختلافات اپوزیسیون به آنتن زنده اینترنشنال کشید
اختلافات اپوزیسیون به آنتن زنده اینترنشنال کشید

مصی علی نژاد با حضور در برنامه خبری شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال، اختلافات اعضای گروه همبستگی را به آنتن زنده کشید. او با طرح این سؤال که غرب چگونه می‌تواند به اپوزیسیونی که همچنان سرگردان است اعتماد پیدا کند؟ انتقاداتی را به رضا پهلوی و حامد اسماعیلیون وارد کرد.

او گفت: اگر ما بخواهیم حرف بزنیم، موجی از حمله ایجاد می‌شود و تهدید به قتل می‌شویم. آقای پهلوی بنشیند و با هم گفتگو کنیم. رهبران کشور‌های غربی با ما زنان می‌نشینند و تحقیرمان نمی‌کنند. علی نژاد ادامه داد: گفتگو در جریان بود که ایشان گروه همبستگی را ترک کردند.

بدون اینکه به افکار عمومی اعلام کنند. آقای پهلوی مسئول هستند. حامد اسماعیلیون هم همینطور. وقتی آقای پهلوی گروه همبستگی را ترک کرد همه به اسماعیلیون گفتیم که شما بمانید و ادامه دهیم. اما نماندند و حالا باید پاسخگو باشند. ما قرار است جمهوری اسلامی را بیندازیم و کسی باید بیاید که احساس امنیت روانی کنیم. احساس نکنیم که تحقیر می‌شویم.

منبع: ایران