سرما مدارس نوبت بعد از ظهر زنجان را هم غیرحضوری کرد

عباس بابایی مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان گفت: با توجه به کاهش محسوس دما فعالیت حضوری شیفت بعد از ظهر نیز در مهد کودک و کودکستان ها، مدارس مقطع ابتدایی استان تعطیل و فرآیند آموزش به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد انجام می شود.

وی اضافه کرد: امروز مدارس استثنایی استان در هر سه مقطع تعطیل است.

گفتنی است به دلیل برودت شدید هوا، فعالیت آموزشی مدارس مقطع ابتدایی در نوبت صبح امروز غیرحضوری شده است.