توقیف ۱۰ میلیارد کالای قاچاق در شورآباد

سرهنگ کارآگاه  مهدی افشاری گفت: روز گذشته در ساماندهی انبار‌های کالا در جنوب تهران، کارآگاهان پایگاه جنوب امنیت اقتصادی تهران به دست آوردند که مالک انبار کالا در محدوده خیابان "شور آباد" تهران مقدار فراوانی کالای قاچاق در داخل یک انبار دپو و جمع آوری کرده است.

وی عنوان کرد: با شناسایی محل دقیق انبار و هویت مالک با هماهنگی‌های قضائی تیمی از کارآگاهان به نشانی اعلامی اعزام و ضمن دستگیری مالک انبار در بازرسی از داخل آن ۲ هزار و ۵۰۰ قلم لوازم آشپرخانه استیل فاقد مجوز‌های قانونی و گمرکی کشف کردند.

 رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به اینکه اموال کشف شده تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شد، ابراز داشت: کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.