فروش غیرمجاز ترامادول دو داروخانه در شهربابک را تعطیل کرد

افشین طبخی گفت: در راستای حفظ حقوق عامه و گزارش‌های مردمی، کمیته صیانت از حقوق عامه دادستانی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و معاونت غذا و دارو موضوع نظارت بر عرضه و فروش دارو را در شهرستان در دستور کار خود قرار داده است. 

این مقام قضایی افزود:در پی بازدید میدانی مدعی العموم از چندین داروخانه در سطح شهرستان عملکرد اکثر داروخانه‌ها مثبت و خوب ارزیابی شد، اما با نظر کارشناسان علوم پزشکی ۲ واحد صنفی داروخانه بدلیل فروش غیرمجاز برخی دارو‌ها از جمله ترامادول به صورت موقت غیرفعال شدند.
 

دادستان شهربابک با اعلام اینکه در این رابطه حسب گزارش کارشناسی علوم پزشکی، پرونده قضایی تشکیل و مسئول داروخانه تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است، تصریح کرد:قوانین و مقررات بایستی از سوی تمامی صاحبان صنوف رعایت شود.