در زندگی مشترک مدیریت خانه برای مرد‌ها بسیار مهم است

زهرا قریب روانشناس در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: دیدگاه زنان و مردان نسبت به مسائل زناشویی کاملا متفاوت است. حتما شنیده اید که رابطه زناشویی در زنان با عواطف مثبت و احساسات گره خورده است در حالی که در مردها بیشتر جنبه‌های فیزیولوژیک دارد. این شاید مهم‌ترین تفاوت زن و مرد باشد که خیلی وقت‌ها در زندگی مشترک نادیده می‌ماند و دلخوری‌هایی را به وجود می‌آورد. زنان تشریفات را دوست دارند. مردان کمتر تشریفاتی هستند.

 استقلال برای مردان اهمیت بسیاری دارد

 او گفت: مرد‌ها می‌خواهند که در مورد مسائل مالی و معاملات و سایر موارد مشابه، مستقل عمل کنند. مخالفت همسر یا عدم توجه او به این نکته، می‌تواند مشکلات و موانعی در زندگی مشترک ایجاد کند، زیرا مرد تصور می‌کند که به احساس استقلالش، لطمه خورده است. زنان، رابطه گرا بوده و تمایل به تماشا و نظر دارند و استعداد بیشتری برای بینش و شهود از خود نشان می‌دهند. مردان، هدف گرا بوده و به عمل و آزمایش، بیشتر تمایل نشان داده و استعداد بیشتری برای ارائه دلیل و منطق دارند.

زنان می‌خواهند مورد حمایت باشند و به این حمایت اهمیت می‌دهند

قریب تصریح کرد: اگر زن حس کند از طرف همسرش مورد بی توجهی و بی مسئولیتی قرار گرفته، به شدت آزرده می‌شود و واکنش‌های عاطفی شدید نشان می‌دهد. زیرا آنچه برای زن‌ها اهمیت دارد، آن است که حس کنند همسرشان به آنان احترام می‌گذارد، بی وقفه به آن‌ها توجه دارد و سلامت، شادابی، عقاید و حتی تغییرات او برایش مهم است. زنان نفوذ همسران خود را راحت‌تر می‌پذیرند. مردان در مقابل نفوذ زنان از خود مقاومت نشان می‌دهند.

 مدیریت خانه برای مرد‌ها بسیار مهم است

او گفت: تقریبا در تمام فرهنگ‌ها مرد به عنوان قدرت اول خانواده شناخته شده است. مرد‌ها می‌خواهند هسته و ستون اصلی خانواده باشند و در خانواده‌هایی که زن بدون نظرخواهی و مشورت همسرش درباره مسائل خانوادگی تصمیم می‌گیرد، معمولاً مشکلات زیادی مشاهده می‌شود که سرکوب شدن اعتماد به نفس مرد را می‌توان یکی از این ناراحتی‌ها دانست. البته این که مرد، قدرت اول خانواده باشد بدان معنا نیست که مرد، در یک نقش دیکتاتوری ظاهر شود بلکه منظور از این مسئله مدیریتی است که باید بر عهده مرد قرار بگیرد.

ویژگی‌های زنان و مردان

قریب بیان کرد: مهم‌ترین تفاوت زن و مرد تفاوت در دیدگاه آن‌ها نسبت به مسائل زناشویی است. ترس زنان بیشتر است تا خشم شان. مردان بیشتر از این که بترسند، خشمگین می‌شوند.

 صحبت کردن و ارتباطات اجتماعی برای زنان مهم است

او گفت: زن‌ها با دور هم جمع شدن و صحبت کردن، بسیاری از نگرانی ها، استرس‌ها و ناراحتی‌های خود را تعدیل و تخلیه می‌کنند. تمایل به ارتباطات اجتماعی و حرف زدن در زنان بیشتر از مردان است. به همین دلیل چنانچه درک و آگاهی زن و مرد، نسبت به این خصوصیت ضعیف باشد، مطمئناً آنان را دچار سوء تفاهمات جدی در زندگی مشترک خواهد کرد. زنان تحمل بیشتری در برابر رنج بدنی نشان می‌دهند تا رنج روحی. مردان در برابر رنج روحی، مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهند.