پیش بینی۲۳ شعبه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در لرستان

رئیس کل دادگستری لرستان گفت:مجریان انتخابات، مدیران برگزار کننده ، نامزدهای انتخاباتی،رؤسای ستادهاو طرفداران نامزدهای انتخاباتی باید قانون مداری در انتخابات را رعایت کنند.

حجت الاسلام شهسواری افزود:دادگستری استان ۲۳شعبه در دادسرا،دادگاه و دادگاههای تجدید نظر پیش بینی شده که از زمان ثبت نام فعال هستند و بر فرایند انتخابات نظارت می کنند.

 وی با اشاره به قضات کشیک در رور انتخابات افزود: با افرادی که مرتکب جرائم انتخاباتی شوند برخورد می شود.