چالش‌های پیش روی مجلس دوازدهم

مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم خود باید با چالش‌هایی مانند مقابله با تحریم‌های اقتصادی روبرو شود. کاهش نابرابری در اقتصاد نیز یکی دیگر از چالش‌هایی است که نمایندگان مردم باید در چهار سال آینده برای آن برنامه‌ریزی کنند.

{$sepehr_media_18995397_400_300}