سرانه مصرف آبزیان در کشور ۶.۵ کیلوگرم است

ارسلان قاسمی گفت: بنابر آمار بخش خصوصی سرانه مصرف آبزیان در کشور ۶‌.۵ کیلوگرم و آمار شیلات ۱۲ کیلوگرم است، درحالیکه متوسط سرانه دنیا ۲۳ کیلوگرم است.

به گفته او، با عرضه آبزیان به قیمت منطقی و ارزان امکان افزایش ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی سرانه مصرف وجود دارد.

قاسمی با بیان اینکه کمبودی در عرضه ماهی شب عید نداریم، افزود: با توجه به آغاز صید ماهیان استخوانی شمال و تولید مکفی در بحث آبزی پروری و صید، از نظر عرضه مشکلی وجود ندارد.

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان گفت: با توجه به اختلاف چشمگیر قیمت ماهی از مزرعه تا سفره باید نظارت دقیقی توسط دستگاه‌های مسئول در سطح بازار صورت گیرد تا مردم گرفتار سودجویی نشوند چرا که در بحث تولید و عرضه مشکلی وجود ندارد.