متکی:
انتخابات را مشروط به هیچ نتیجه‌ای نمی‌کنیم

منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت در نشست با اصحاب رسانه گفت: اعتقاد داریم که حکمرانی باید به ما انزل الله باشد. ما جاری شدن حکم خدا را لازمه تشکیل دولت اسلامی می‌دانیم. مقام معظم رهبری می‌فرمایند که برای تشکیل جامعه اسلامی ابتدا نهضت اسلامی، سپس نظام اسلامی و بعد جامعه اسلامی و نهایتا تمدن اسلامی باید تشکیل شود و خود ایشان می‌فرمایند که هنوز تمدن اسلامی اجرا نشده است. 

وی ادامه داد: ما در مجلس اول بانکداری اسلامی را تصویب کردیم، اما هنوز بانکداری و ساختار بانکی مالی کشور نیاز به تحول جدی دارد لذا ما شعار خود را تحول قرار دادیم.

سخنگوی شورای وحدت با بیان اینکه در ۲۹ استان پایگاه‌های شورای وحدت ایجاد شده است، گفت: امروز شورا‌های وحدت با ترکیب احزاب، اقشار و‌ روحانیت تشکیل شده است. شورای مرکزی ۲۱ نفره‌ای نیز طراحی شده که کار‌های شورای وحدت را پیگیری می‌کند. 

وی افزود: بعد از ساماندهی تشکیلاتی به گفتمان سازی پرداختیم. شورای وحدت معتقد است باید فهرستی از مسائل محوری کشور را تدوین کند و این محور‌ها را مورد بررسی قرار دهد. در حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد و سیاست به سرفصل‌های مشترکی باید برسیم و دنبال راه حل برای آن‌ها باشیم. 

متکی گفت: حضور در مناسبت‌های مهم کشور را به عنوان دستور کار خود داریم؛ انتخابات‌ها یکی از سرفصل‌های مهم است که شورا می‌خواهد در آن‌ها حضور فعال داشته باشد. 

سخنگوی شورای وحدت عنوان کرد: از حق ملت برای تعیین حق سرنوشت خود به عنوان میراث امام راحل دفاع می‌کنیم و آن را مشروط به هیچ نتیجه‌ای نمی‌کنیم و هیچ انتخاباتی را تحریم نمی‌کنیم.