توسعه خطوط انتقال برای پایداری شبکه و تامین برق

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: برای عبور از تابستان سال آینده یک برنامه ۱۸۰ اقدامه به منظور تامین پایدار برق در دستور کار بوده و توسعه خطوط انتقال و توزیع یکی از این مجموعه اقدامات است.

توسعه خطوط توزیع و انتقال برق کشور یکی از مهمترین اولویت‌ها برای تامین پایدار برق و برق رسانی به نقاط دوردست شبکه در دولت سیزدهم بوده و مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر در این باره به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون طول خطوط فوق توزیع ۲ هزار و ۸۲ کیلومتر مدار، طول خطوط انتقال هزار و ۹۳۶ کیلومتر مدار و ظرفیت پست‌های فوق توزیع ۸ هزار و ۵۵۲ مگاولت آمپر افزایش یافته است.

او افزود: ظرفیت پست‌های انتقال ۱۳ هزار و ۳۸۲ مگاولت آمپر، خطوط فشار ضعیف توزیع ۴ هزار و ۳۶۵ کیلومتر و طول خطوط فشار متوسط توزیع ۱۵ هزار و ۲۴۱ کیلومتر هم در راستای توسعه برق رسانی و تامین برق افزایش داشته است. همچنین ظرفیت ترانسفورماتور‌های توزیع ۹ هزار و ۸۸ مگاولت آمپر و تعداد ترانسفورماتور‌های توزیع ۵۸ هزار و ۷۳ دستگاه از ابتدای دولت سیزدهم رو به افزایش بوده است.

توسعه و پایداری شبکه از ۱۸۰ برنامه وزارت نیرو برای تامین برق در تابستان ۱۴۰۳ است که پیگیری می‌شود تا سومین سال دولت سیزدهم هم بدون خاموشی‌های برنامه ریزی شده در بخش خانگی پشت سر گذاشته شود.