معرفی کتاب؛
تکنیک‌های تبلیغات پیش‌روی نامزد‌های انتخابات با کتاب «انتخابات و تکنیک‌های تبلیغات سیاسی»

کتاب «انتخابات و تکنیک‌های تبلیغات سیاسی» به کوشش سید رضا نقیب‌السادات، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی که به تازگی از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات رونمایی شده، راهنمایی برای تبلیغات سیاسی در ایام انتخابات است. تاکید اصلی کتاب بر تکنیک‌های تبلیغات سیاسی است و بیش از ۱۰۰ تکنیک تبلیغ سیاسی در آن ارائه شده است.

نویسنده در پیشگفتار کتاب نوشته: «در گذشته تبلیغات انتخاباتی نامزد‌ها به نصب پوستر‌های تبلیغاتی و برپایی ضیافت‌های رنگین در ستاد‌های انتخاباتی محدود می‌شد و فضای تبلیغات قالبی ساده‌تر و عینی‌تر داشت و نظارت بر تخلفات تبلیغاتی نامزد‌ها به سادگی مشهود بود؛ اما با پیچیدگی فناوری‌های ارتباطیِ در دسترس نامزد‌های انتخابات مجلس، پیچیدگی تبلیغات انتخاباتی نیز افزوده شده است. تبلیغات نقش پررنگی در پیروزی نامزد انتخاباتی مجلس ایفا می‌کند». 

نقیب‌السادات معتقد است که یکی از جلوه‌های حضور مردم در هر جامعه مشارکتشان در انتخابات است. شرکت گسترده یا کاهش مشارکت آنان میزان اهمیت این موضوع را در بین مردم می‌رساند و نشان می‌دهد که نظام حاکم تا چه اندازه دارای مقبولیت و مشروعیت از سوی آحاد شهروندان است. یکی از راه‌های کسب آرای مردم در انتخابات نظرسنجی است. از جمله مواردی که با استفاده از نظرسنجی می‌توان به شناخت بیشتری از آن دست یافت، انتخابات و تمایل پاسخ‌گویان به انتخاب یک فرد یا میزان مشارکت ایشان در انتخابات است.

نظرسنجی‌ها با هدف سنجش افکار عمومی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... همچنین برای تعیین میزان حمایت مردم از احزاب سیاسی انجام می‌شود. البته در بسیاری از کشورها، انتشار نظرسنجی‌ها در خصوص مسائل حساس سیاسی نظیر انتخابات با موانع و حتی ممنوعیت مواجه است و علت آن هم تاثیری است که نتایج نظرسنجی‌ها در سمت‌گیری رای‌دهندگان و گروه‌های سیاسی می‌گذارد.

فصل اول درباره انتخابات، فصل دوم درباره مبارزات انتخاباتی، فصل سوم درباره تبلیغات سیاسی و ویژگی‌های آن، فصل چهارم درباره احزاب سیاسی و نقش آن‌ها در تغییر اجتماعی، فصل پنجم نخبگان و انتخابات، فصل ششم درباره افکار عمومی و شیوه هدایت و سازمان‌دهی و اقناع آن، فصل هفتم افکار عمومی و شیوه‌های سنجش آن در انتخابات، فصل هشتم مشارکت سیاسی، فصل نهم انتخابات و شیوه‌های موفقیت در آن، فصل دهم تبلیغات در انتخابات، فصل یازدهم تکنیک‌های تبلیغات سیاسی، فصل دوازدهم رسانه‌ها و انتخابات، فصل سیزدهم درباره تکنیک‌های تبلیغ سیاسی و فصل چهارم شامل دستاورد‌های انتخابات و پیروزمندان این عرصه است.