برف‌ و کولاک مسیرهای کوهستانی زنجان را فراگرفت

حسین سلطانی کارشناس مسوول پیش‌بینی و مدیریت بحران هواشناسی استان زنجان با اشاره به هشدار سطح زرد صادر شده برای استان، گفت: این هشدار تا اواخر امشب اعتبار دارد بر همین اساس هم استانی ها تا حد امکان از سفرهای غیرضروری و تردد در جاده های کوهستانی زنجان پرهیز کنند.

وی یادآور شد:‌ در زمان حاضر آسمان اغلب مناطق استان قسمتی ابری تا ابری و در برخی مناطق با بارش برف همراه بوده و از ایستگاه‌های گرماب و خدابنده بارش برف گزارش شده است.

سلطانی اظهار داشت: هوای سرد تا اواخر وقت جمعه در استان حاکم خواهد بود و از هفته آینده دمای استان به طور نسبی افزایش می یابد و هوا اندکی گرمتر خواهد شد.

وی افزود:‌ روزهای پنجشنبه و جمعه شرایط پایداری به طور موقت در استان حاکم خواهد شد و در این مدت بارندگی نیز پیش بینی نشده است.

سلطانی گفت: صبح امروز شهر زنجان با دمای هوای منفی هشت درجه سانتیگراد به عنوان دومین مرکز استان سرد کشور ثبت شد و طی شبانه روز گذشته سلطانیه با منفی ۱۰ درجه و آب‌بر با پنج درجه سانتیگراد سردترین و گرمترین مراکز شهرستان های استان بودند.

وی دمای فعلی شهر زنجان را منفی هفت درجه سانتیگراد ذکر کرد و ادامه داد:‌ این میزان دما نسبت به روز گذشته در همین ساعت یک درجه افزایش یافته است.

این کارشناس با اشاره به میزان نوسان دمای شهرهای استان، گفت: طی شبانه روز گذشته کمینه و بیشینه دمای زنجان منفی هفت و منفی یک درجه، ابهر منفی ۶ و منفی یک درجه، خرمدره منفی هفت و منفی یک درجه، آببر منفی ۲ و پنج درجه، قیدار منفی هشت و منفی ۲ درجه، سلطانیه منفی هشت و صفر درجه و ماهنشان منفی پنج و چهار درجه سانتیگراد گزارش شده است.