صادرات روزانه سیب زمینی به بیش از ۲ هزارتن رسید

ایوب فصاحت گفت: طی هفته‌های اخیر جلسات متعددی پیرامون پیگیری خرید سیب زمینی انجام شد.همچنین بنابر رایزنی های صورت گرفته با صادرکنندگان و اتحادیه‌ها پس از  شناسایی بازارهای هدف، محصولات صادر می شوند.

او با بیان اینکه تعرفه صادرات سیب زمینی به صفر رسید،افزود: روزانه ۲هزار و ۲۰۰ تن سیب زمینی از کشور صادر می‌شود.

فصاحت با اشاره به تسهیل صدور مجوز صادرات گفت: از تشکل‌های بخش خصوصی به منظور همکاری درخواست شده است تا چالش موجود رفع شود.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از پیگیری خرید تضمینی سیب زمینی خبر داد و گفت: طی مکاتباتی که با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم به دنبال مجوز برای خرید تضمینی سیب زمینی هستیم زیرا تولید موجود بیش از ظرفیت بازارهای صادراتی است.